Etiketter

Grammatiklänkar


Genomgångar och övningar

-s
Regler:

Övning:


is/are
Regler:

Film:

Övning:

Film:

Övning:

do/does:was/were
Regler:

Film:

Övning:


Presens

-ed
Genomgång:

Övningar:

have/has

Genomgång:

Övningar:

Possessive pronouns:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

språkval 8:an

Week: 15 Tuesday Listening comprehension: plastic money https://www.podcastsinenglish.com/pages1/level2.shtml Listen to a dialogue and...