Etiketter

fredag 19 januari 2018

så ska det låta

Så ska det låta- översätta engelska låtar!
Syfte:
Lektionen går ut på att översätta engelska låtar till svenska. Således lär sig eleverna uttryck ur sånger och tolkar dessutom texter.

Metod
Lektionen lämpar sig att genomföra parvis, men även i såväl mindre som större grupper (halvklass). För att göra det lite svårare kan införande av ”klurigheter” i språket uppmuntras (nyanser av ord).
·         Eleverna översätter låtarna.
·         Därefter läser de upp översättningarna för varandra.
·         Det andra laget/lagen avgör när de vill gissa vilken låt det är.
·         Det går att variera poängsättningen. Förslag: Första raden – 5 poäng, första versen – 2 poäng, två verser – 1 poäng.
·         Alternativ variant: översätt svenska låtar till engelska.
Förslag på låtar (om eleverna har svårt att komma på egna):
Metod
Lektionen lämpar sig att genomföra parvis, men även i såväl mindre som större grupper (halvklass). För att göra det lite svårare kan införande av ”klurigheter” i språket uppmuntras (nyanser av ord).
·         Eleverna översätter låtarna.
·         Därefter läser de upp översättningarna för varandra.
·         Det andra laget/lagen avgör när de vill gissa vilken låt det är.
·         Det går att variera poängsättningen. Förslag: Första raden – 5 poäng, första versen – 2 poäng, två verser – 1 poäng.
·         Alternativ variant: översätt svenska låtar till engelska.
Förslag på låtar (om eleverna har svårt att komma på egna):
http://media.lektionsbanken.se/2013/09/latar1.png
Lgr 11 Förmåga 
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Centralt innehåll 
Sånger och dikter.
Kunskapskrav 
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
http://media.lektionsbanken.se/2013/09/latar1.png
Lgr 11 Förmåga 
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Centralt innehåll 
Sånger och dikter.
Kunskapskrav 

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

måndag 8 januari 2018

8B Spring 2018
Hi and Welcome back to a new term: Spring term 2018!! 

I hope you've had a great holiday with a lot of joy, laughter, sharing and porridge... hihi
A new term, new posibilities and new knowledge to conquer. Exiting times!!! 

week 2. 
Before the holiday we were working with Scotland and Wales, so let us finish what we've started. 


Week 49


 • Me & My Country: Young Focus
 1. Listen to the text
 2. Workbook:  A, B, C (p. 34-36) 
 3. Practise the words on https://webbapp.liber.se/focus-on-english-8/#/3-scotland-wales
 4. grammar p.117 & 118 in your workbook

 • The Legend of Brave Gelert

 1. Read the text p. 36-38
 2. Practise the words: https://webbapp.liber.se/focus-on-english-8/#/3-scotland-wales
 3. Workbook p. 38-39, A:Check your reading, B & C 
 4. Grammar track
 • Scottish & Welsh Icons, Picture this!

Week 3
Tuesday:
 • Picture This & samrättning av övningarna
 • Tid till repetition
Friday: 
Test on Scotland & Wales


Week 4

 • finish "så ska det låta"
Week 5

thursday: 
läxförhör och uttal
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/much_many4.htm

friday:
phone missing, p 40-41
workbook A, B and C p 41-42
words 


week 6
Teen Life 

 • What do you think? p 42, take 10 min to discuss number 1 together in pairs. 
 • Then Do number 2 together with two other classmates. 


workbook p. 44-

 1.  A Check your reading,
 2. B crossword 
 3. C: two, to & too 
 4. D now you're talking
v 7
Listening exercise
Keep working with the chapter, Another silly excuse7B Spring 2018 week 2-26

Hello and Welcome back to a new term: Spring term 2018!! wow!

I hope you've had a great holiday with a lot of joy, laughter, sharing and porridge... hihi
A new term, new possibilities and new knowledge to conquer. Exiting times!!! Before the holidays we started working with USA, let us continue... 

Week 2
Focus on the US, p. 92

Mål : efter att ha arbetat med kapitlet ska eleven ha: 

 • utökat sitt ordförråd
 • ha utökad kännedom om USA
 • Kunna säga och diskutera om man håller med eller ej om påståenden om USA och Sverige.
 • ha tränat sig i att lyssna


 1. Listen to the text
 2. Do the check your reading
 3. Phrases
 4. Grammar track 1 & 2, 
 5. work in pairs of  2-3 and take turns in telling each other about one or more place(s) in the US where you would like to go, you may use the textbook p. 94-95 when you talk. Take at least 5-10 minutes to talk.
Thursday:


 1. Take a Quiz
 2. Read the text, 96-98
 3. Look at p. 99, discuss in pairs
 4. Listen to A walk Among the Stars p.99

Week 3

 • American words vs English
 • Keep working with the chapter
 • An American in Sweden p100-103
 • After reading
 • Words to the chapter
 • Workbook p 79- B, C, D, F
 • E together in class

Thursday
Genomgång: is/are, Was/ were

 • Workbook p 81, exercise E
 • Face to Face with Bears in Yellowstone p.104-107, read together in class
 • Do the after reading, discuss it together in class and then be ready to tell the rest of the class,
 • Go tto http://webbapp.liber.se/focus-on-english-7/#/7-focus-on-us and do the check your reading, phrases and grammar tracks
 • Workbook p 82- A, B, D
 • Practise the words to the chapter
Week 4

Tuesday: 


 • Test on the chapter
Thursday: 
 • My silver lining
 • What makes us sick... 

week 5
The thief
 • Read the text together: 108-109
 • Working with the text
 • Workbook p 85- A, E when doing E check your workbook p 105 
 • Listening: B and C together 
 • is/are was/were

week 6

Snow white

Make sure that you are done with the chapter The Thief.
When you're done with the chapter press the link below.irregular verbs
s: genitiv, plural och 3dje person 
was/were ,has/have, is/are 


teen life, save your energy
9B Spring 2018
Hi and Welcome back to a new term: Spring term 2018!! wow! The last one  before high school!

I hope you've had a great holiday with a lot of joy, laughter, sharing and porridge... hihi
A new term, new posibilities and new knowledge to conquer. Exiting times!!! 


week 2
Let's start with The Republic of Ireland

1. Take the Quiz p. 38
2. Listen and find out if your answers are correct.
3. Limerick Treasure Trove, p.40-41, read it and do the after reading, only 1 & 2. 
3. Workbook p. 31
4. Words to the text

week 3 
Across the Emerald Isle

 1. p. 42-44, 
 2. workbook p 32-33
 3. words to the text
 4. Are you done? Do the After reading p.44 in your textbook

Monday morning:

 • Grammar
 • The history of Ireland
 • Power Point

https://www.youtube.com/watch?v=B718RsboGEI

Friday


 • Irish Celebs and Authors: Listen and find out about the people on the picture.
 • England & Ireland - A Timeline, p 46-47
Week 4
Monday


 • Workbook: A, B p. 32
 • Do the after reading, be ready to present in class. 
 • words to the chapter
 • Present your work to the class on Friday

Friday:
Presentations about Ireland

The legend of Oisini and Niamh

 • Read the text and practise the words , p 48-51
 • Do number 1 of the after reading p 51 
 • Do A check yor reading p 37 in your workbook
 • B and C page 38
 • D Listen, together in class

Finish the chapter that we started working on last week... 
Time to rehearse to the upcoming test on Ireland

Friday:

kongruens p.157-159
was/were
hörövning


https://urskola.se/Produkter/184195-Popreel-Game-of-Thrones-Vance-Joy-and-a-Zombie-story


My silver lining